Cảm ơn anh Dương nhật đã share rom cho anh em
Định lên 4.1.2 roi VH nhưng trình kém lên cũng ko dám? với lại thời gian có hạn ko làm được gì nhiều nay chia sẻ anh em làm cho đỡ run tay vì đã có file gốc.
Em xin hướng dẫn uprom qua uprom JB cho con này
Chuẩn bị:
1. ROM GỐCL: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2. Driver:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]