giúp với con lenovo của e nó bị trắng màn hình ở chế độ ngủ...sạc pin cũng vậy,xin mọi người giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]