206 và 301 nó có bệnh để không sài nó cứ sáng màn hình hoài ,, em đã nap pm no' ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]