• Hiện tại 1 số Samsung Galaxy Note 3 Korea N900S/K/L thường bị gặp 1 số lỗi vô youtube báo lỗi không vào xem được mặc dù đã up rom stock,rom cook, chỉnh file host flash bằng SPT...v.v
  • Ngoài ra còn có các ừng dụng Korea ko dùng đến ,lỗi tin nhắn,bàn phím korea....v...v ...nói chung là rất khó chịu.
  • Nay...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]