Mình có con máy để lâu giờ lôi ra dựng bán , thế nào cứ bấm phím 7 = phím gọi luôn . đã thay ic phím + vs sạch sẽ , vẫn không được . A E xem giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]