Em nhận cây SKY A820L bị chậm quá.
Em vào Recovery để Wipe.
Xong xuôi thì gắn sim máy có vẻ không nhận chỉ báo Không có dịch vụ.
Em không rành về SKY bác nào có giải pháp giúp em cái.
Thanks nhiều nhiều...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]