minh co cay 535 sac ko bao gi da thay sac khac do ap chan pin 5v ma k có so do de xem a e ai gap qua xin chi giup ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]