Xin AE giúp đỡ. nhận khách máy trong tình trạng Sạc pin vần báo nhưng không vào điện, cắm sạc để 1 lúc nóng máy. Em đã thay cáp sạc khách , Ai đã qua pan này thi giúp em vs ,,,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]