Đã kiểm tra cable vẫn thông. Đã thay mic độ mic rồi mà vẫn không nghe thấy gì. Mong AE giúp với ạ. Hẹn khách 8h lấy không biết ai đã làm qua con này không nữa.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]