Tiếng Việt trên ROM gốc ver mới nhất IM-A830L_S1232214, Android 4.1.2
- USSD ok (kiểm tra tk, nạp tiền tài khoản bằng mã ok)
- Nhắn tin tẹc gia
- 3G tự động
- Xóa các ứng dụng Hàn ko dùng được ở VN — tại Đtdđ Hoàng Việt.

Tất cả giữ nguyên bản manng phong cách SKY

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]