a e ai đã gặp qua xin giúp với ạ đã thay sac do ap chan pin van co 5v


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]