em chỉ có z3x riff octopus gặp phải lỗi này mà không sao có file dump bằng riff , em đã nạp file bên hotting nhưng vẫn thế mong anh em chỉ giáo
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]