file fix lỗi trên nền rom stock 4.3 mới nhất, k rớt sóng, rớt cuộc gọi
fix sms trên 160 kt.......
Thanks và max điểm pass bay inbox nhé ace
ace lưu ý rom up theo recovery nhé
demo vài hình ảnh cho ace tham khảo

pass: hiep1986
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


link:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]