Cài Tiếng việt S4 I337Z 4.4.2 tiếng việt + root ok
Samsung galgaxy S4 phiên bản I337Z thị trường Mỹ nhà mạng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]