Ngồi không rảnh rỗi build lại cho S6 EDGE G925T sang tiếng việt, Hard reset ko mất tiếng việt
fix 1 số lỗi
rom root sẵn cho a e tiện mod,hack game...
ko cá nhân hóa
Link rom úp qua odin
dùng odin 3.10.6 nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]