máy lúc đầu bình thường do khách tự uprom cook xong bị lỗi.
bật nguồn cắm sạc ko báo+ko nhận usb.tắt nguồn sạc bình thường.vô fasboot nhận usb bình thường.đã up rom ship rùi vẫn lỗi.ae nào gặp qua help giúp em cái thank.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]