Cuối ngày nhận của cửa hàng 1 em LG G3 CAT6 F460S treo Logo LG báo lỗi Secure booting error! cause: boot certification verify từ 3-5 giây tự tắt màn hình đen ngòm. Cắm máy tính chỉ nhận driver QHSUSB_DLOAD 9008. Em tiến hành múc luôn em nó cho máu, không tháo máy nhé các bác.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sau 1 hồi vật vã cũng làm em nó hồi sinh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]