nokia 6300 báo không hỗ trợ bộ sạc , mong anh em giup đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]