Trong quá trình làm nếu các bạn đang cài iTunes 12.1 trở lên thì xoá sạch sẽ iTunes 12.1 sau đó cài lại 12.0.1 rồi Jailbreak lại nhé. Mình đã cài itunes 12.1 và cài itunesdriver vào jailbreak bị treo ở 20%. Sau khi cài lạị itunes 12.0.1 thì jailbreak ok. Sẽ cập nhật một số lỗi jailbreak trong thơi gian sớm nhất.
Bước 1: Vào trang
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] để tải tool TaiG bản mới nhất và giải nén ra ngoài Desktop. Click vào Download TaiG Jailbreak Tool để tải về. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Bước 2:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]và itunes nhận iPhone, iPad.. ( Nên cài itunes 12.0.1 nhé )
Link tải iTunes 12.0.1 tại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Bước 3: Tắt Find My Phone, vào Setting->iCloud--> Find My Phone--> chọn OFF ( nếu không đăng nhập iCloud thì bỏ qua )

Bước 4: Tắt Passcode, vào Setting--> Touch ID & Passcode để tắt. ( không đặt passcode thì cũng bỏ qua )
Bước 5:Thiết bị đang chạy FW 8.1.3 hoặc 8.3 ( TaiG cũng có thể Jailbreak cho FW 8.0, 8.0.1, 8.1, 8.1.1 8.1.2, 8.2, 8.3 ). Nên xóa mọi nội dung và cài đặt trước khi làm. Vào Setting->General->Reset-> Erase All Content and Setting ( lưu dữ liệu lại trước khi thao tác )

Bước 6: Bật chế độ máy bay.

Bước 7: Click phải lên TaiG chọn Run as Administrator

Bước 8: Kết nối iPhone với TaiG và bỏ đánh dấu ở chổ có chữ 3K Assitant ( để không cài ứng dụng của TQ ) rồi click vào Start để bắt đầu Jailbreak.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Bước 9: iPhone sẽ khởi động lại

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Bước 10: Sau khi khởi động lại tools sẽ tiếp tục quá trình Jailbreak khi chạy xong trên TaiG sẽ báo Jailbreak Successful! và có hình mặt cười [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] ( chắc chọc quê Tim Cook )


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

Bước 11: iPhone sẽ khởi động lại trên màn hình Home sẽ có iCon Cydia.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


Lưu ý : Trong quá trình làm nếu các bạn đang cài iTunes 12.1 trở lên thì xoá sạch sẽ iTunes 12.1 sau đó cài lại 12.0.1 rồi Jailbreak lại nhé. Mình đã cài itunes 12.1 và cài itunesdriver vào jailbreak bị treo ở 20%. Sau khi cài lạị itunes 12.0.1 thì jailbreak ok. Sẽ cập nhật một số lỗi jailbreak trong thơi gian sớm nhất.

By : ST[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]