Nhận máy rớt nước, vệ sinh sạch sẽ hiện tai nghe, bác nào có làm qua xin sơ đồ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]