aem mới nhận máy zen 5 mích nói không nghe ạ máy không rơi rớt gì các anh ai câu thành công giúp em với ạ .... hay cho em biết con tụ trỡ R47k có trong boa máy nào củng được ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]