thêm data cho forum anh em nào gặp thì múc cho lẹ nha hehe !!!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] bấm giữ phím volume (-)+ power den khi rung 1 cái thì thả nút nguồn ra vẫn giữ phím volume đến khi màn hình hiện ra
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
dùng phím nguồn chọn dòng đầu tiên màn hình hiện ra
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] tới đây anh e tự xử nha hehe

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]