Mình đã thử và rất thành công nhé ! mn test nha
trước tiên hạ itune về itune 12.0.1.26
trên điện thoại tắt khóa mật khẩu ,tắt luôn khóa màn hình ,tắt Find My iPhone
bật tool lên ,ghim cáp vào điện thoại
ấn start và chờ xem hậu quả thôi nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]