Hôm qua có nhận con ip4 thoát ẩn Icoloud nhưng máy lại khóa mã giới hạn tìm Ông GG thì lắm bài hưỡng dẫn có cả video nhưng quá trình làm thật là phức tạp và lằng ngoằng ,nay mình hưỡng dẫn ae thoát mã đó một cách nhanh nhất
Yêu cầu máy phải Jailbreak ( cái đó ae tra GG đi nhé ) Dùng Itool vào theo đường dẫn sau
private/var/mobile/Library/Preferences/ tìm đến file com.apple.restrictionspassword
xong Xóa luôn nó đi rồi seve lại rồi khởi động lại là oke tiếp đến ta vào trong đặt lại mật khẩu mới...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]