Nhận máy trong tình trạng vào camera sau treo máy khởi động lại

fix ok thì vào camera trước trắng xóa, chpuj bt, thay cam k đ

fix một hồi done

ace làm qua rồi chém nhẹ tay nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]