Tình hình là đang việt hóa em này,vừa chép được file framework ra thì máy bị tuột pin, bật lên treo logo luôn,bây giờ chỉ vào được recovery,bác nào có phuơng pháp chép file framework vào lại system được thì chỉ giúp em với!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]