máy e nhận con máy đang dùng bình thường bỏ túi bị mất nguồn.e kẹp nguồn kích lại lên bình thường nhưng lại bị mất sóng,máy đang còn nguyên chưa làm gì.mong ae giúp đỡ e chưa hiểu nhiều về phần sóng lắm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]