con 3gs e nó bị rớt đất giờ mất ln đèn mh xin giúp đỡ mấy pro ơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]