hic như tiêu đề trên, sáng nay mình nhận khách cây LG l7 up rom xong thì bị như vậy.
màn hình nó sọc sọc, do là newbie nên mình ko biết úp hình, nên mấy bạn thông cảm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]