Máy xách tay thái lan về, bị khóa mạng

vẫn hiện ô nhập code, báo giá khách k ưa

đem đi đâu mua code nhập vào quá nhiều lần k đ nó khóa vĩnh viễn

kèo k thơm lại thành thơm nức mũi kekeke
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]