tình hình cây này làm sáng giờ ko root dc.nhờ ae cứu e với.đã sữ dụng unlock,supper,z4 mà cũng ko dc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]