Chiều gặp e Mobell Nova F treo logo .
Up bản rom này qua recovery 3 e lên luôn mượt mà :
link down : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
Stock nên các bác up xong tự việt hóa tiếp nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]