Mở mạng giải mã, bẻ khóa, unlock samsung note 3 lấy ngay.

Mã:

Operation: Unlock
Selected model: SM-N900T
Selected port: COM409 SAMSUNG Mobile USB Serial Port ,
Software version: 21.5

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 358917050399511
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done
Done with Samsung Tool PRO v.21.5
Support Unlock All Samsung Galaxy Note 3:
SM-N900J SCL22 au KDDI
SM-N900D SC-01F Docomo
SM-N900A AT&T
SM-N900T...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]