i9000 sạc không báo gì..chân sạc zin cần a e giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]