Cần các bác pro giúm em với ạ
1280 máy đẹp chưa sửa gì hết tháo ra thấy đóng ten gần ic nguồn em vệ sinh sạch và đa làm chân đóng lại ic nguồn ..chân ổ sim vẫn ok hết mà không nhận sim..........Cần các bác chỉ ium em thansk nhìu ạChú ý: Bài post sai box (1280 thuộc dòng Xglod chứ không phải Lumia nhé).


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]