NHư chúng ta đã biết lỗi 53 trên iphone6 xảy ra khi máy chạy được khoảng 50%.lúc này là do máy không tìm thấy nút home:-|.
mình đã gặp 2 cây dính nước lỗi 53 và làm ok nên chia sẻ cùng ae.chạm áp PP3V0 vào soket nút home.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

đo thấy chạm c2132 gỡ bỏ restore ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

tất nhiên nó có nghìn lý do để error 53 và trường hợp này chỉ là 1 lý do nhỏ.ae không chém nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]