em mới nhận khách con 105 rớt chạm nguồn đã làm nguồn ok nhưng ko nhận sim đo thì thấy mất áp như hình dưới.bác nào có sơ đồ chân đó đi vào điểm nào từ U ra giúp e cái ah[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

các cao thủ bay vào giúp e phát


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]