Mừng 4rum tròn 2 tuổi, free vài cái tool hỗ trợ anh em thuận tiện hơn khi mod, edit...ROM cho Android
Tool đã được fix và test đầy đủ hỗ trợ cho Android mới nhất 5.x
Anh em download về dùng
Note: Links tồn tại 3 ngày

Tool Fix @style...Ver 2.0

Thường lỗi này nếu máy nào lỗi nó có 1 vài kiểu nhưng nằm trên nhiều file *.xml
Ta mở từng file lỗi tìm...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]