mình đã tải nhạc vào máy, bật itool và momo hay copytrans-manager_1013 đều thấy bài hát, nhưng mở trên đt nó báo như hình. mọi người chỉ mình cách khắc phục với
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]