Nhận máy của khách bị vỡ màn + cảm ứng , thay cảm ứng xong thì phát hiện liệt , em đã thử mấy cái cảm ứng vãn bị ,bác nào gặp qua rồi cho em hướng dẫn với ạ ,thank các bác ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]