E nhận khách cây X1 bị mất chân pin, đã câu lại nhưng giờ cắm sạc, báo lỗi không sạc được.các bác có cách nào không giúp e với ạ. e cám ơn nhiều ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]