e nhận khách cây V6219, mà hình bình thường. nhưng cứ có cuộc gọi đến hay đi thì trắng màn hình, để nghe 1 tý cho màn hình tắt đi, ấn 1 nút bất kỳ thì mới thấy được cuộc gọi, bác nào vấp chưa ạ.giúp e tý với. bệnh lạ quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]