Có con ip5 đã chạy phần mềm các kiểu vẫn khong được, đặt tự động cập nhật thời gian cũng không được. tình trạng em nó là thời gian không chạy, có khi chạy được 1 tý lại dừng có khi thời gian cứ nhảy lung tung mà chưa biết nguyên nhân. Bác nào biết xin chỉ giúp. cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]