Thấy chưa ai post link này nên mình muốn chia sẽ.cái này cũng lâu rồi hồi còn bên pdaviệt.Share link tải rom ship HTC cho anh em nào chưa biết.anh em nào biết rồi thì cũng tải luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
(Nếu bài này có người post trùng rồi thì mod xóa dùm mình ) [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
.Trong link có Recovery .file Hboot..rom Ship.rom Stock...........................
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
http://www.persianhtc.net/index.php?dir=...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]