Xin giúp nâng cấp android 4.4.2 cho samsung galaxy s2 gt—i9100g có tiếng việt bằng odin

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]