như tiêu đề , mình lập chủ đề này để ae trao đổi cách sử dụng tool ACT plus và WL tools 6in1 .
ACT plus hoặc WL tool đều là công cụ rất hữu ích cho ae kỹ thuật phân cứng iphone 4/iphone4s/ iphone5 / iphone 5s.
Hiện tại mình thấy bộ ACT đang được ae sử dụng nhiều, nhưng gần đây mới có thêm bộ WL được cho là nhiều công dụng trong 1 .
hình ảnh bộ ACT :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
hình ảnh bộ WL 6 in 1
Hiện tại mình thấy bộ WL này rất khó sử dụng, ae nào đã từng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]