như tiêu đề bác nào biết xin chỉ giúp , em nhận nạp tiếng việt con M130k 2.3.6 nhưng khi up rom chạy được
một chút báo lỗi em chạy lại cũng không được , em đem tháo cáp ra bây gờ nó bị lỗi như vậy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
mong các bác chỉ giúp , trong tay em chỉ có Octopus + ATF hộp sắt . em không biết phải làm sao mong nhận được sự
giúp đỡ của tất cả các bác trong 4r . thank ...
đây là hình em nó [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]