Rom backup by Piranha Box Crack.
Trước em có nhận máy của khách đang xài bị treo logo.
Em thử up rom bằng Sp Flash Tool nhưng bị đen màn hình và vẫn nghe âm thanh khởi động máy.
Tức quá lấy máy mới khui hộp ra backup Full và write vào lên xài bình thường.
Nay mới có dịp để share cho mọi người [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
Nếu ACE write xong vẫn treo logo thì vào Recovery -> Partion -> Restore Partion. Oke khời động lại lụm lúa.
P/S: lâu quá roài nên ko có hình ảnh hiển thị, ACE thông cảm.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]