tình trạng máy rớt nước đã vệ sinh mọi thứ ok .chỉ nco1 loa trong loa ngoài ko nghe gì cả
nên mạo mụi nhờ ae ai đã làm qua pan này giúp em mình tý ...chân tình cảm ơn ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]