tình hình nhập về lô 1202 mà có tới 5c bị mất đèn MH và BP,đã KT bóng đèn các áp xung quanh thấy hình như chỉ có áp 4v ,không thấy áp 13v như mấy máy khác,ko biết đường đèn 1202 có bao nhiêu áp nữa,đường trên MH không đứt,2 bóng đèn tốt mà vẫn không lên đèn được,nhờ ae nào có sơ đồ câu đèn hay nguyên lý mạch đèn 1202 cho mình xin với
thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]